Souce code C# tạo QR code

QR code đã quá quen thuộc và phổ biến đối với mọi người, hầu như đi đâu cũng thấy. QR code là viết tắt của Quick Response (Đáp ứng nhanh), mục đích để đọc nhanh và dễ dàng.

Souce code C# tạo QR code viết bằng những hàm cơ bản của C#. Nếu bạn cần tạo mẫu nhanh thì có thể vào các trang web như: https://www.qr-code-generator.com/Giới thiệu chương trình

Giao diện chương trình bao gồm:
– Text để tạo QR code
– ECC-level: tỉ lệ data dùng để sửa lỗi (*)
– Icon để đặt vào giữa QR code
– Kích cỡ icon theo phần trăm

(*) ECC – Error Correction Capability: là 1 phần dữ liệu dùng để sửa lỗi xảy ra trong quá trình quét QR code. Tăng tỉ lệ này thì khả năng sửa lỗi tốt hơn tuy nhiên dung lượng lại chiếm nhiều hơn. Gồm các mức:
– Level L: 7%
– Level M: 15%
– Level Q: 25%
– Level H: 30%

DOWNLOAD

Do tổng hợp barcode và QR code chung 1 folder cho gọn nên các bạn chỉ cần folder QRcodeGenerator. Sử dụng Visual Studio 2015 trở lên để build
https://github.com/thigiacmaytinh/barcode/tree/master/QRcodeGenerator

8 thoughts on “Souce code C# tạo QR code

    1. Bạn cài đặt Visual Studio 2017, sau đó mở file QRcodeGenerator.sln rồi build là được

Leave a Reply