JR Screen ruler – thước trên màn hình

Đôi khi muốn đo đạc 1 hình nào đó, chương trình nào đó để lấy kích cỡ thì JR Screen ruler sẽ giúp bạn thực hiện, chương trình khá là đơn giản với giao diện là cây thước, có thể lật đứng hoặc nằm, có thể kéo dài ra tuỳ ý. Với chức năng đơn giản mà hiệu quả này thì rất hữu dụng cho những người hay thiết kế

ruler

JRuler.exe (244KB)

Leave a Reply