ASCII Generator V2.0 – chuyển ảnh thành ký tự

Chương trình chuyển ảnh thành ký tự giúp chuyển bất kỳ bức ảnh nào sang ký tự ascii. (tức là các chữ cái bình thường không có dấu). Chương trình cho phép tuỳ chọn về màu sắc, độ sáng, kích cỡ rất trực quan. Ggiúp các bạn tạo 1 đoạn chữ từ hình ảnh nào đó để tránh lộ thông tin.

Chương trình sử dụng thuật toán tính toán giá trị màu của từng nhóm pixel rồi thay thế bằng chữ tương ứng. Tham khảo thêm bài viết Chuyển ảnh thành những chấm tròn

1511306_10201833770179582_2110291140_n

Download

https://thigiacmaytinh.com/download/Ascgen2.exe (335 KB)

Leave a Reply