Chỉnh sáng tự động cho văn bản scan

Bạn chụp ảnh/scan tài liệu và có thể độ sáng sẽ không đủ, khi đó bạn có thể chỉnh sửa bằng Photoshop. Bài viết này hướng dẫn cách chỉnh sáng tự động cho văn bản scan bằng OpenCV Python.

Lý thuyết

Đối với ảnh khi scan xong thì thường sẽ tối 1 chút nếu chụp bằng điện thoại. Histogram của ảnh có dạng như hình

Sau đó kéo thanh trượt về đúng vị trí max-value như hình dưới để ảnh đúng sáng

Việc này khá đơn giản, đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn làm tự động công việc này. Bên dưới là kết quả được thực hiện tự động bởi thuật toán

Source code

Save đoạn code bên dưới thành file auto_brighness.py

Link Jupiter notebook: https://github.com/thigiacmaytinh/TGMTpython/tree/main/brightness