Các extension Chrome hữu dụng

Tổng hợp các extension hữu dụng, bổ trợ cho người dùng Chrome nhiều tính năng thú vị.

1. Google Mail Checker
google_mail_checker

Công dụng là thông báo số lượng gmail chưa đọc, phù hợp với người sắp xếp gmail gọn gàng. Extension này sẽ check mail mỗi phút và hiển thị số lượng mail chưa đọc.

2. Clear cache
clear_cache

Các browser thường lưu các file ít thay đổi để tiết kiệm băng thông. Các file như *.js, *.css,… sẽ được lưu lại máy để load nhanh hơn. Điều đó cũng gây bất lợi là khi website có thay đổi thì bạn sẽ không cập nhật lập tức mà phải chờ, có khi lên đến nhiều ngày. Công cụ clear cache giúp bạn xóa đi các file tạm của trang web bạn đang xem.

Sau khi cài đặt xong, bạn ấn chuột phải icon chọn Option -> Check vào ô “Automatically reload active tab after clearing data” để mỗi khi xóa cache xong sẽ refresh lại website.

3. Page load time
pageloadtime

Đếm thời gian load 1 trang web, đơn vị giây

4. Save Image As PNG
save_image_png

Một số trang web sử dụng định dạng như webp để tiết kiệm băng thông. Bạn có thể dùng extension này để save lại thành png cho dễ lưu trữ trong máy.

5. Full Page Screen Capture
web_capture

Chụp hình toàn màn hình, phù hợp với chụp màn hình dài để lưu trữ.

6. Markdown viewer

Xem định dạng file .md đối với các file readme.md, file này hay được dùng trong các project Open Source

Leave a Reply