Tích hợp Web UI để chat với LLama3 bằng ollama-webui-lite

Llama3 có thể chạy bằng nhiều Web UI khác nhau, bài viết này giới thiệu ollama-webui-lite để tích hợp nhanh, dễ thực hiện.

Bài viết này giới thiệu 1 cách để trải nghiệm nhanh, biết được Llama3 có phù hợp với công việc của bạn không. Phiên bản đầy đủ tại link: https://github.com/open-webui/open-webui

Các bước thực hiện

Bước 1: cài đặt Ollama

Bạn cần cài đặt Ollama thành công trước khi có thể sử dụng Web UI, bài hướng dẫn: Trải nghiệm LLama3 với Ollama

Bước 2: cài đặt NodeJS

Bài viết này sử dụng NodeJS 16.16, bạn có thể download tại link: https://nodejs.org/en/download

Bước 3: clone code ollama-webui-lite

Các bạn clone hoặc download tại link: https://github.com/ollama-webui/ollama-webui-lite.git

Trong readme đã có hướng dẫn, đoạn bên dưới chỉ viết lại

Bước 4: cài đặt node modules

Mở cmd lên và chạy trong folder vừa clone
npm ci

Bước 5: chạy Web UI

Chạy Web UI bằng lệnh bên dưới, nếu Ollama server chưa chạy thì Web UI sẽ gọi đến api của Ollama

Bạn có thể truy cập bằng link http://localhost:3000
npm run dev

Web UI sẽ gọi đến API của Ollama server

Lợi ích khi chat bằng Web UI

So với giao diện console thì Web UI giúp bạn tương tác dễ dàng hơn rất nhiều

  1. Text format rõ ràng, in đậm in nghiêng đầy đủ, dễ đọc
  2. Code được đặt trong quote
  3. Bạn có thể paste được đoạn text, source code,…

Chúc các bạn thành công.