Setup project OpenCV cho ngôn ngữ Python 2.7

Bài này hướng dẫn các bạn setup OpenCV sử dụng ngôn ngữ Python trên 1 máy…

[C++] Các hàm vẽ cơ bản trong OpenCV

OpenCV cung cấp các hàm vẽ cơ bản như vẽ điểm, vẽ đường thẳng, đường tròn,…

Chuyển ảnh thành những chấm tròn

Có tác dụng chuyển ảnh thành tập hợp những hình tròn nhỏ