Source code iSpy rút gọn

Hiện tại OpenCV cung cấp class cv::VideoCapture() để đọc hình ảnh từ camera. Tuy nhiên nhược điểm của OpenCV là bị delay đối với stream từ Camera IP. Sau khi tìm hiểu nhiều tool thì thấy iSpy đọc hình ảnh từ Camera stream tốt, delay thấp. Bài này cung cấp source code iSpy rút gọn cho các bạn dễ sử dụng.

iSpy cung cấp source code trên Github. Tuy nhiên nó có nhiều code dư thừa và nên mình rút gọn lại.

Đọc thêm: Kết nối camera IP trong opencv (bài này hướng dẫn các bạn cách sử dụng iSpy để tìm stream link).


source code iSpy rút gọn
Giao diện của chương trình

Đặc điểm

– Viết bằng C#
– Độ trễ thấp hơn các chương trình khác
– Source code build dễ dàng bằng Visual Studio (không cần make file)
– Hỗ trợ cả 32 và 64 bit
– Có nhiều chức năng của 1 hệ thống giám sát camera hoàn chỉnh: quay phim, chụp ảnh,…
– Hỗ trợ rất nhiều loại camera khác nhau

Download

https://github.com/thigiacmaytinh/iSpyMini

3 thoughts on “Source code iSpy rút gọn

Leave a Reply