Face_recognition – thư viện nhận diện khuôn mặt Python

Có nhiều thư viện nhận diện khuôn mặt khác nhau, nhưng face_recognition nhận diện khá chính xác & dễ sử dụng. Bài viết này giới thiệu cách cài đặt, sử dụng lib face_recognition trên Windows. Tên lib này không có 1 thương hiệu nào mà đặt tên bằng từ khóa chung, nên mình sẽ viết tắt là FR.

Bài viết này chỉ tập trung vào việc sử dụng lib, còn việc build lib sẽ viết ở bài khác.

Tổng quan

Đây là dự án mã nguồn mở viết bằng Python, sử dụng Dlib để nhận dạng khuôn mặt. Tuy nhiên hiện nay cài đặt bằng lệnh ở trang chủ của lib thì bị lỗi, do đó mình sẽ cung cấp cách cài đặt khác.

Vấn đề nằm ở chỗ dlib và FR versoin mới nhất không tương thích với nhau. Do đó cần chỉ định version phù hợp để cài đặt được.

Cài đặt

Bài viết này sử dụng Python 3.6.5 amd64 để test (Windows x86-64 executable installer).

Các bạn copy nội dung bên dưới rồi save thành file requirement.txt

cmake
Pillow==5.2.0
https://pypi.python.org/packages/da/06/bd3e241c4eb0a662914b3b4875fc52dd176a9db0d4a2c915ac2ad8800e9e/dlib-19.7.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl#md5=b7330a5b2d46420343fbed5df69e6a3f
face_recognition==1.2.3
numpy==1.17.2

Sau đó gõ lệnh bên dưới để cài đặt các package được chỉ định trong file requirement.txt
pip3 install -r requirements.txt

Chờ cài xong các package là xong.

Test thử

obama_draw

Bạn có thể download các file example ở repo github để chạy thử: https://github.com/ageitgey/face_recognition/tree/master/examples

Trong đó có các sẵn file example khá dễ hiểu:
face_distance.py tìm sự khác biệt giữa 2 khuôn mặt, con số càng nhỏ là càng giống
find_facial_features_in_picture.py tìm đặc trưng trên khuôn mặt
recognize_faces_in_pictures.py load hình ảnh ông Obama và Biden, sau đó lấy 1 ảnh khác của ông Obama để so sánh
….

Download

Github: https://github.com/ageitgey/face_recognition

Trang chủ: https://pypi.org/project/face_recognition/

Các lỗi xảy ra

01. Crash khi encoding ảnh bên dưới

Leave a Reply