Scan barcode bằng thư viện ML Kit trên Android

Trong bộ ML Kit của Google có Vision APIs cung cấp api dành cho mục đích nhận diện khuôn mặt hoặc detect object.

  • Scan barcode (1D)
  • Scan QR code
  • Scan data matrix code
  • Face detection
  • Face mesh detection
  • Object detection

Trong đó có API scan barcode rất nhanh & chính xác. Bạn có thể dùng để viết phần mềm kiểm kho rất phù hợp.

Barcode hay là mã vạch được in dưới dạng 1D gồm nhiều loại, bạn có thể tạo barcode bằng C#: https://github.com/thigiacmaytinh/barcode

Video demo chức năng scan barcode

Data matrix code

Source code

https://github.com/googlesamples/mlkit/tree/master/android/vision-quickstart

Download

Download file apk build sẵn

https://thigiacmaytinh.com/download/vision-quickstart-release.apk (106MB)

Cài đặt app từ Play Store (Chỉ có Android, không có iOS)