Hướng dẫn tạo Swap Memory trên Centos 7 & 8 đối với máy có RAM ít

Swap Memory hay còn được gọi là RAM ảo – sử dụng disk làm RAM khi RAM quá ít, VD 1 hoặc 2GB RAM. Khi bạn thuê server giá rẻ tầm 5-10$/tháng thì RAM chỉ khoảng 1-2GB mà thôi.

RAM ít sẽ làm cho 1 số chương trình không chạy được, dùng RAM ảo giúp cho chương trình chạy được bình thường. Tuy nhiên điểm yếu là RAM ảo thì không thể nhanh bằng RAM thật được.

Để setup thì các bạn phải có quyền root.

Lưu ý trước setup Swap Memory

  1. RAM ảo chạy chậm hơn RAM thật, đây chỉ là giải pháp tạm thời, nếu tác vụ nặng cần nâng cấp server
  2. RAM ảo chiếm dụng 1 phần ổ cứng dù sử dụng hay không và RAM ảo phải có dung lượng lớn hơn hoặc bằng RAM thật

Các bước cài đặt

Tạo swap file

Câu lệnh bên dưới tạo file rỗng 4GB, recommend các bạn tạo swap file từ 4GB trở lên
sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=4096

Cấp quyền 600 cho file vừa tạo (optional)
sudo chmod 600 /swapfile

Tạo file swap
sudo mkswap /swapfile

Enable swap
sudo swapon /swapfile

Edit file /etc/fstab
sudo vim /etc/fstab

và thêm vào dòng bên dưới, lưu ý cách nhau bằng tab
/swapfile swap swap defaults 0 0

Save và exit file fstab.

Kiểm tra tạo swap thành công hay chưa

swapon -s

Lệnh trên hiển thị file swapfile với size và dung lượng đã sử dụng

Dùng lệnh htop để kiểm tra
htop

Lệnh trên hiển thị RAM và swap file đang sử dụng.

Chúc các bạn thành công