Darknet Locator – công cụ đánh nhãn Yolo Darknet tương tự labelImg

Phần mềm labelImg quá nổi tiếng với trong việc đánh nhãn. Tuy nhiên nó cũng có những hạn chế trong việc quản lý, bổ sung thêm hình ảnh. Đó là lý do mình viết tool Darknet Locator để hỗ trợ cho công việc.

Về chức năng, công dụng của 2 chương trình đều là đánh nhãn:

 • Vẽ 2 trục X-Y theo vị trí chuột
 • Ấn nút A và D để chọn ảnh (previous – next)
 • Save file annotation cùng file name với ảnh

Ưu điểm của Darknet Locator so với labelImg

 • Click vào là chạy, không cần cài đặt thêm gì khác trên Windows 7 và Windows 10
 • Load class trong file classes.txt trong folder ảnh, nếu không có file classes.txt sẽ tự động tạo với class mặc định
 • Tự động save sau khi di chuyển rectangle hoặc resize rectangle
 • Dung lượng nhỏ gọn
 • Nhớ vị trí ảnh đang đánh nhãn dang dở
 • Hiển thị ảnh nào chưa đánh nhãn (chưa có file annotation *.txt) bằng màu đỏ
 • Thay đổi class ID của rectangle bằng nút 0, 1, 2,…, thay đổi xong tự động save
 • Select rectangle để edit dễ dàng, không cần ấn nút Create/Edit rectangle
 • Có nút chuyển đến ảnh chưa đánh nhãn

Nhược điểm của Darknet Locator so với labelImg

 • Chỉ chạy được trên Windows, không chạy được trên Linux

Version log

v001
– Đánh nhãn cho vật thể

v002
– Crop tất cả object để kiểm tra đánh nhãn có sai sót hay không
– Tìm kiếm ảnh

v003
– Thêm chức năng di chuyển ảnh chưa được đánh nhãn đến folder khác (để loại bỏ ảnh không phù hợp)

v004
– Fix lỗi sai class nếu số class lớn hơn 10

v005
– Ấn nút Left và Right để chuyển đến ảnh chưa đánh nhãn

v006
– Đổi sang .NET framework 4.6.1

Download

https://thigiacmaytinh.com/download/DarknetLocator.zip (335KB)

Source code: https://github.com/thigiacmaytinh/DarknetLocator

Leave a Reply