Danh sách stream link các camera IP phổ biến

Để xem được hình ảnh truyền từ camera IP về ta cần sử dụng stream link. Stream link thông thường sẽ có giao thức là rtsp, còn đường dẫn thì tùy theo loại camera. Tùy theo hãng mà có thể lấy được stream link hay không. Các bạn có thể tham khảo bài Kết nối camera IP trong opencv để lấy link. Bài viết này liệt kê danh sách stream link các camera IP phổ biến sẵn để bạn có thể sử dụng mà không cần phải tìm.

Các bạn có thể sử dụng VLC để test stream link có hoạt động không.

Các dòng camera sẽ được cập nhật thường xuyên, nếu các bạn biết link stream nào thiếu vui lòng đóng góp để người khác cùng xem.

Username và password mặc định là admin/hd543211

Dahua

rtsp://admin:hd543211@192.168.1.128:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

rtsp://admin:hd543211@10.7.6.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

HikVision

rtsp://admin:hd543211@192.168.0.64:554/video.h264
rtsp://admin:hd543211@192.168.14.106:554/0
rtsp://admin:hd543211@192.168.14.106:554/h264_stream
rtsp://admin:hd543211@192.168.14.106:554/live.dsp
rtsp://admin:hd543211@192.168.14.106:554/videomain

Đã test với các mã camera: DS-2CD2420F-IW, DS-2CD2021G1-IW,…

rtsp://admin:hd543211@192.168.0.64/Streaming/Channels/1
Đã test với các mã camera: DS-2CD2T42WD-I8

Vivotek

rtsp://admin:hd543211@192.168.0.55/live.sdp

Vantech

rtsp://admin:vantech123@192.168.1.168:554/ch01/0

KB Vision

rtsp://admin:hd543211@192.168.1.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

Ezviz

Đã test với camera C6N,
rtsp://admin:ABCDEF@192.168.1.227:554/ch01/0
Lưu ý: username mặc định của Ezviz C6N là admin, còn ABCDEF là verification code nằm dưới đế camera.

SIEPEM, YOOSEE

http://192.168.0.100/videostream.cgi?loginuse=admin&loginpas=hd543211

Hoạt động hầu hết với các loại camera quan sát có hình dạng như bên dưới
a13f936c1a34bb62c52bbdb513516191

2 thoughts on “Danh sách stream link các camera IP phổ biến

Leave a Reply