Làm quen với thư viện Dlib Python

Dlib là thư viện mã nguồn mở về Machine Learning, trong đó nổi tiếng nhất là Deep Learning. Để làm quen, tìm hiểu khả năng ứng dụng của Dlib bạn có thể sử dụng Python để test cho nhanh.

Chuẩn bị

Bạn cần download các phần mềm và source code bên dưới

Python 3.6.5 Chọn phiên bản Windows x86-64 executable installer
Source code Dlib 19.21

Sau khi download Python về cài đặt xong, restart máy tính, bạn tiến hành cài dlib package bằng lệnh:
pip install dlib==19.21

Tiếp theo là giải nén source dlib-19.21.zip, trong đó bạn sẽ thấy folder python_example, trong đó có các file code example. Các bạn cần sử dụng command line để chạy các example để gọi file python và truyền tham số.

Phát hiện khuôn mặt

Các bạn gõ lệnh
face_detector.py hotgirl.jpg

Kết quả như hình
Làm quen với thư viện Dlib Python

Trong đó có cnn_face_detector.py cũng có công dụng tìm khuôn mặt tuy nhiên chạy rất chậm.

Tìm face landmark

Để chạy được example các bạn cần download file model shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2

Sau đó bạn tạo 1 folder tên image rồi bỏ các ảnh bạn cần xử lý vào trong đó. Vì example này sẽ tìm tất cả file trong folder mà bạn chỉ định.

Sau khi download xong, các bạn giải nén rồi copy vào folder python_example. Sau đó gõ lệnh

face_landmark_detection.py shape_predictor_68_face_landmarks.dat image

Kết quả như hình

Làm quen với thư viện Dlib Python

Căn chỉnh khuôn mặt

Example này dùng để xoay khuôn mặt bị nghiêng.

Để chạy được example các bạn cần download file model shape_predictor_5_face_landmarks.dat.bz2

Sau đó gõ lệnh
face_alignment.py shape_predictor_5_face_landmarks.dat girl.jpg

Kết quả như hình

Và còn nhiều example khác nữa, các bạn tìm hiểu nhé.

Facebook Comments

Leave a Reply