Source code phần mềm nhận diện khuôn mặt cho ATM gạo

Có một số Mạnh Thường Quân tài trợ gạo cho người gặp khó khăn vì COVID…

Source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C#

Bài viết này chia sẻ source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C# sử dụng…

Nhận diện khuôn mặt

Tổng hợp các bài viết trong blog thigiacmaytinh.com về chủ đề nhận diện khuôn mặt. Từ…

Face_recognition – thư viện nhận diện khuôn mặt Python

Có nhiều thư viện nhận diện khuôn mặt khác nhau, nhưng face_recognition nhận diện khá chính…

Nhận diện khuôn mặt – P2: face recognition

Sau khi đã phát hiện được khuôn mặt chúng ta tiến hành nhận dạng (recognition). Để…

Hệ thống nhận diện khuôn mặt của Trung Quốc nhận nhầm quảng cáo thành người qua đường

Báo dịch từ theverge Nội dung tóm tắt của bài báo:

[C++] Chương trình nhận diện khuôn mặt

Trong ứng dụng nhận diện khuôn mặt thì bước nhận diện là bước cuối cùng để…

Nhận diện khuôn mặt – P3: tối ưu hoá

Bài P1: face detection và P2: face recognition đã nói về cách phát hiện & nhận…

[C#] Nhận diện khuôn mặt – face recognition

Nhận diện khuôn mặt là từ ảnh khuôn mặt đã crop trả về kết quả là…

Nhận diện khuôn mặt – P1: face detection

Phát hiện khuôn mặt (detect) là bước đầu tiên của bài toán nhận diện khuôn mặt…