Tracking đối tượng bằng Mosse

Trong Opencv 3.2.0 có 1 ví dụ bằng Python dùng để tracking đối tượng. Example này rất dễ sử dụng và độ chính xác cũng tương đối. Mặc dù không bằng lib Tracking nhưng cũng đủ để demo cho người mới bắt đầu.

Tracking đối tượng bằng Mosse là cách dễ nhất để hình dung ứng dụng thực tế của tracking là gì.


Hình ảnh tracking 1 phần khuôn mặt, có cửa sổ tracking state để mô tả về các feature dùng để tracking
Tracking đối tượng bằng Mosse

Cách sử dụng

Bạn cần có 1 webcam để chạy chương trình, vì chương trình này sẽ xử lý hình ảnh realtime.

– Đầu tiên các bạn cần Setup project OpenCV cho ngôn ngữ Python
– Chạy file mosse.py, khi hình ảnh hiện lên thì quét chọn 1 hình vùng chữ nhật làm template

File mosse.py nằm trong thư mục example của opencv. Giả sử bạn dùng opencv 3.2.0 thì đường dẫn là: .\opencv320\sources\samples\python\mosse.py

Hoặc download ở link cuối bài

Khi đó chương trình sẽ tự động tracking giống như video:Ấn nút Space để pause chương trình
Ấn nút C để clear đối tượng rồi capture đối tượng khác

Source code

mosse.py (Github.com)

Kênh youtube của blog thigiacmaytinh.com: https://www.youtube.com/channel/UCEDIF5lbc-YDqpp2jr2uPbQ

2 thoughts on “Tracking đối tượng bằng Mosse

    1. Bạn mở code ra sẽ thấy chỗ truyền biến rect, tại chỗ đó bạn có thể gọi nhiều lần với các rect khác nhau

Leave a Reply