Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Phở GPT 4B trên Windows 10

Phở GPT (PhoGPT) là mô hình tạo sinh ngôn ngữ tự nhiên phát triển từ Llama.…

Sử dụng thư viện PaddleOCR trong bài toán nhận dạng chữ Tiếng Việt

1. Giới thiệu về OCR Hệ thống nhận dạng chữ viết (Optical Character Recognition – OCR)…

Tách background sản phẩm bằng thư viện rembg

Thư viện rembg tách background sản phẩm với nền đơn giản rất tốt. Rembg phù hợp…

Scan barcode bằng thư viện ML Kit trên Android

Trong bộ ML Kit của Google có Vision APIs cung cấp api dành cho mục đích…

So sánh Python và C++ trong việc lập trình ứng dụng Computer Vision

Có nhiều ngôn ngữ lập trình có thể lập trình được ứng dụng nhận diện hình…

Hướng dẫn detect object bằng YOLOv7 trên Windows Form C#

Bài viết này hướng dẫn các bạn convert file model best.pt thành dạng *.onnx, sau đó…

Hướng dẫn build lib OpenCV 4.8.0 trên Windows 10

Hiện tại OpenCV 4.8.0 là phiên bản mới, có thể chạy được với các model Pytorch,…

Hướng dẫn clone GitHub bằng phương pháp token

Ngay lúc viết bài này thì GitHub không cho clone source code bằng phương pháp password…

Hướng dẫn cài đặt TensorRT trên Windows 10

TensorRT là thư viện Deep Learning của NVIDIA giúp tăng tốc xử lý bằng GPU NVIDIA.…

Hướng dẫn tạo sinh ảnh người giống thật bằng Stable Diffusion

Stable Diffusion có thể tạo ra người rất giống thật, miễn là bạn nhập promp đúng.…