Nhận dạng vân tay – Fingerprint Recognize

Nhận dạng vân tay là đề tài khá phổ biến của Thị giác máy tính. Bao gồm các giải thuật xử lý ảnh, so khớp và tìm điểm giống nhau giữa 2 hình ảnh input.

Đây là luận văn thạc sĩ về nhận dạng vân tay của Nguyễn Hoàng Huy tại trường đại học Bách Khoa TP HCM. Source code chạy ổn, build ra không lỗi.Nhận dạng vân tay

Download

Có đính kèm file pdf của luận văn kèm theo source code và hình ảnh. Build bằng Visual Studio 2010 trở lên.

Github: NhanDienVanTay

One thought on “Nhận dạng vân tay – Fingerprint Recognize

Leave a Reply