Image watch – plugin xem ảnh khi debug

Đây là plugin cho Visual studio dùng để xem ảnh khi debug, nhờ đó mà biết được ảnh thay đổi như thế nào qua mỗi lần chạy. Khi download về chỉ cần double click là cài đặt được.


Trong hình có thể thấy được hình ảnh hiện tại của biến “outerBox”

Yêu cầu hệ thống:
1. Visual Studio 2012 Professional (hoặc các bản cao hơn, bản express không cài được)
2. Cài bản Update 1 cho Visual Studio 2012 trở lên (hiện giờ đã có update 4)

Lưu ý
Không debug được với mode “Mixed platform”

Download
Link gốc

One thought on “Image watch – plugin xem ảnh khi debug

  1. Pingback: Free Piano

Leave a Reply