Đo mức độ sử dụng GPU trên Ubuntu bằng glances

GPU (cũng thường gọi là VGA card) là thiết bị khá đặc biệt, nó có cả chip xử lý đồ họa (GPU) lẫn RAM (VRAM – Video RAM). 2 thành phần chính này sử dụng nhiều hay ít tùy theo chương trình, thuật toán mà chúng ta sử dụng.

Bài viết này giới thiệu glances, 1 công cụ để đo mức độ sử dụng (usage) của GPU để các bạn có thể tối ưu chương trình cho phù hợp.

Cách cài đặt

Rất đơn giản, chỉ cần chạy lệnh bên dưới:

sudo pip install glances[gpu]

Cách dùng

Sau khi cài đặt thành công gọi lệnh bên dưới là được
glances

Giao diện monitor như hình dưới, bạn có thể xem các thông số khác bao gồm cả CPU, RAM, Disk I/O.

Như ảnh trên ta thấy được các thông số tài nguyên đang được sử dụng như sau:

  • CPU: 0.3%
  • MEM (Memory – RAM): 85%
  • GPU: đang xử lý 0% tức là đang idle
  • mem (VRAM): 85%
  • temperature: 36*C (do đang trong phòng server bật máy lạnh hết công suất

Lưu ý là VRAM thật có 16GB, được share thêm 16GB từ RAM nên tổng là 32GB.

Link Git Hub

https://github.com/nicolargo/glances

Leave a Reply