Đếm tôm giống

Giống tôm thẻ chân chân trắng thương phẩm có màu sắc trong suốt, kích thước từ 10-20mm. Ở phần đầu tôm có chấm màu đen khá lớn so với thân (chiếm 1/3 diện tích). Dựa vào đặc trưng đó để đếm tôm giống tự động.resized

Các bước thực hiện

– Chuyển ảnh sang ảnh xám
– Lấy ngưỡng nghịch đảo để được ảnh nhị phân
– Dùng hàm distanceTransform() để tìm những blob lớn nhất
– Lấy các blob theo kích cỡ min-max mà người dùng chỉ định
– Xuất kết quả

Hàm distanceTransform() biến đổi ảnh với công thức: pixel nào càng gần background thì giá trị càng nhỏ, pixel nào càng xa background thì giá trị càng lớn.

horse_distance_transform


Kết quả

tom-giong-phu-yen-32q11_detected

Các vấn đề lưu ý

– Để tôm vào khay với số lượng vừa phải, ít nước để tôm đừng chồng lấn nhau.
– Để thiết bị chụp ảnh & khay ở vị trí cố định vì phải setup min-max size của tôm.

Code

Leave a Reply