Đếm hột đậu nành

Rảnh rang đang quỡn, viết bài chia sẻ cách đếm hột đậu nành trong khay. Đếm vật thể nhỏ trong ảnh thì người ta làm nhiều rồi, như là đếm tế bào ung thư, đếm số lượng bạch cầu, tui quỡn tui viết đếm hột đậu nành 😀


Đây là hột đậu nành, chụp trong khay kích cỡ 15 x 20 cm. Ảnh đã chuyển về kích cỡ 640 x 480 px. Save luôn cái hình này để làm ví dụ cũng được


Bước 1: Chuyển nó về ảnh xám


Bước 2: Làm mờ ảnh dùng cho bước lọc nhiễu


Bước 3: Phân ngưỡng để chuyển qua ảnh nhị phân bằng hàm adaptiveThreshold


Bước 4: Dùng phương pháp Opening để lọc nhiễu


Bước 5: dùng hàm findContours để tìm số hạt đậu và tô màu

Tui đếm được 373 hột đậu, ai quỡn đếm lại coi đúng hông

Download source code

ParticleCounter.zip (25 MB)

8 thoughts on “Đếm hột đậu nành

  1. mình cũng có nhu cầu đếm giấy theo trên 1 xấp giấy theo cách tương tự. anh inbox trao đổi thêm được không? thanks.

    1. Cũng vậy thôi nhưng diều chỉnh các thông số là được

Leave a Reply