Đọc mã thẻ cào điện thoại

Bài viết này dịch lại 1 bài viết hướng dẫn cách đọc mã thẻ cào điện…

Phát hiện lổ hổng trên tường

How to detect small holes in the wall Phát hiện lổ hổng trên tường The Mathematica…

Đếm các đồng xu nằm chồng bằng OpenCV

Bài này hướng dẫn các đếm các đồng xu nằm chồng bằng OpenCV. Sử dụng 2…

Phát hiện đồng tử từ mắt người

Pupil detection from an eye image Phát hiện đồng tử từ mắt người In this tutorial…