Setup project OpenCV cho ngôn ngữ Python 2.7

Bài này hướng dẫn các bạn setup OpenCV sử dụng ngôn ngữ Python trên 1 máy…

Phát hiện lổ hổng trên tường

How to detect small holes in the wall Phát hiện lổ hổng trên tường The Mathematica…