Tag Archives: color

Theo dõi đối tượng theo màu – Tracking color

Để theo dõi đối tượng thì có nhiều cách: theo dõi theo màu sắc, theo hình dạng,… Trong đó theo dõi theo màu là đơn giản nhất. Chỉ cần xác định được màu sắc của vật thể cần tìm rồi cho chương trình tìm màu đó là xong.

Để có thể hiểu sâu hơn tham khảo bài: Lọc màu ảnh – filter color