Tag Archives: chữ in

Sử dụng SVM trong OpenCV để nhận dạng ký tự

SVM là một kỹ thuật hay, đơn giản nhưng hiệu quả cao. Các bạn có thể đọc bài LIBSVM – giới thiệu tổng quan và ví dụ để có thể hiểu khái quát SVM là gì. Nhận diện ký tự hay là dự đoán nhãn của ảnh input, ở đây là ảnh ký tự.

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn dùng SVM có sẵn trong lib OpenCV để nhận diện ký tự. Bài này khá đơn giản với mục đích cho các bạn thấy tính ứng dụng thực tế của SVM. Sau đó có thể đọc các bài viết nâng cao để hiểu sâu và nâng cao độ chính xác bằng các tham số phù hợp