Giải mê cung bằng phương pháp morphology

Trò chơi tìm đường qua mê cung có lẽ không lạ gì với chúng ta, bài…

SVM – giới thiệu tổng quan và ví dụ

Overview – Tổng quan Máy học khá phức tạp với nhiều bài viết về chúng, nhưng…

Đếm các đồng xu nằm chồng bằng OpenCV

Bài này hướng dẫn các đếm các đồng xu nằm chồng bằng OpenCV. Sử dụng 2…

Phát hiện đối tượng – P3: kinh nghiệm & hỏi đáp

Kinh nghiệm – Không nên sử dụng laptop hoặc máy yếu, cố gắng tìm 1 máy…