IPSS – Phần mềm đọc biển số xe máy

Blog của chúng tôi cung cấp 2 phiên bản chính của IPSS – phần mềm đọc biển số xe máy: Một phiên bản thương mại và một bản OpenSource cho những người nghiên cứu, sinh viên CNTT.

Chúng tôi cung cấp các phiên bản OpenSource để mọi người có thể hiểu được thuật toán. Và chúng tôi rất mong muốn những người có khả năng sẽ tiếp tục phát triển, nâng cao độ chính xác cho phần mềm và tuỳ ý sử dụng, mua bán. Còn phiên bản thương mại chúng tôi cũng sẽ public khi thu hồi đủ vốn.


Phiên bản thương mại:

http://viscomsolution.com/ipss.html

Phiên bản opensource cho sinh viên:

Giới thiệu thuật toán: https://thigiacmaytinh.com/phan-mem-nhan-dien-bien-so-co-kem-source/

Hướng dẫn cách build: Hướng dẫn sử dụng IPSSclr

Hy vọng source code của của chúng tôi sẽ phục vụ tốt cho công việc của các bạn.

Facebook Comments