Danh sách dự án GitHub về thị giác máy tính

Tổng hợp danh sách dự án Github về Thị giác máy tính hoặc Machine Learning. Danh sách dự án GitHub về thị giác máy tính sẽ được cập nhật liên tục cho mọi người theo dõi.

https://github.com/arunponnusamy/gender-detection-keras


Ưu điểm: Đơn giản, dễ sử dụng
Nhược điểm: Nhận diện sai khi khuôn mặt có size nhỏ hơn 80px, model lớn (gần 100MB)

Facebook Comments