Trang web hay về Computer Vision

Trang web hay về Computer Vision

Bài này giới thiệu đến các bạn những trang web hay về Computer Vision. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trang mới cho các bạn.


https://www.remove.bg/

Trang web này giúp bạn tách vật thể ra khỏi background.
Ưu điểm:
– Free
– Nhanh
– Tách vật thể ra khỏi nền rất chính xác cho dù background phức tạp

Nhược điểm
– Không thấy nhược điểm

Demo: tách ảnh khuôn mặt
1511655664993-removebg